Bemutatkozás

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2007. február 12-én jött létre. Alapító Varga László plébános. Az alapítvány egy nonprofit szervezet, mely adományokból és pályázatokból tartja fent magát. A kuratórium elnöke a mindenkori kaposfői plébános, jelenleg Somos László.

Tagok:

  • Radnai István (kutatómérnök-Kaposvári Egyetem)
  • Putz András (pszichopedagógus)
  • Dr. Rangits Gábor (középiskolai tanár) 

Az elmúlt évek sikeres HEFOP pályázatainak köszönhetően az iskolai előmenetelt segítő TANODA programot indítottunk be, és a Kaposmérőhöz tartozó BAGLAS pusztán szociális házat építettünk, melyek azóta is sikeresen működnek. Az alapítvány működési területe Kaposfő, Kaposmérő, Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Csököly és Rinyakovácsi községek.

Az alapítvány célja a cigány kisebbség, ezen belül az iskoláskorú korosztályok helyzetének javítása. A különböző hátrányok egyik sűrűsödési pontja kétségtelenül a közoktatási rendszer. A problémák megoldása érdekében a kaposfői Római Katolikus Plébánián 15 éve folyik az ott élő cigány kisebbség körében közösségformáló és fejlesztő tevékenység. E tevékenység hatékonyabbá tételének érdekében és a kaposfői mikrotérség cigány népességének segítésére, közösségfejlesztésre és a gyerekek tanulásának támogatására, szociális- és jogi ellátására jött létre az alapítvány.

A közösségfejlesztő tevékenységet, az egyéni, iskolán kívüli fejlesztést az alapítvány munkatársai végzik.

Munkatársaink:

Somos László Kuratóriumi elnök - Szakmai vezető
Kiss János Szociális asszisztens

 

 

 

Kaposői Tanoda (30/88-76-745)

Gyuricsán Andrea    Gyógypedagógus
Tátrai Tamás Tanító
Visnyei Gábor Mentor

 

Baglasi Közösségi Ház (30/38-38-799)

Horváthné Károlyi Ágnes  
Horváth Andrea Start. asszisztens (EFOP-162)
Fónai Szabolcs Szociális munkás (EFOP-162)
Fülöp Zoltán Szociális munkás (EFOP-162)

 

Vadászdombi Közösségi Ház (30/485-0139)

Antal Teréz Szociális munkás (EFOP-142)
Miskolczi Veronika  
Pfeifer Alexandra  

 

Somogysárdi Esélypont (30/178-8390)

Fülöp Emőke szociális munkás (EFOP-142)
Horváth Ramóna Szociális asszisztens

 

GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ:
dr. Berdár Valéria
Telefon: +36 20 4899 633
Email: valeria.berdar@ijb.emmi.gov.hu